Игри

Информация за страница Цар Калоян

Източно – православното християнство е религията, която изповядва по-голямата част от местното население на Цар Калоян. Параклисът Свети Архангел задоволява религиозните нужди на хората, като той е иззидан под земята съгласно тогавашните разпоредби на османските завоеватели. С построяването на църква обаче нещата коренно се променят. В тогавашното село Торлак инициативата за построяване на църква започва още по времето, когато е призната църковната ни независимост. Майстор Генчо от Дряново е този, който първи започва да строи църквата. Това се случва една година след като султанът издава ферман, с който позволява на местното население да съгради свой собствен храм. Строежът на съоражението трае на няколко години и 26 ноември 1871 година в присътвието на консулът на Русия от Русчук е осветена от митрополит Григорий. Тъй като за патрон на църквата е избран Свети Димитър, то съвсем естествено Димитровден е определен за ежегодния празник на селото. Отец Димитър Иванов от село Сваленик е първият свещеник, а след това е поканен поп Христо Антонов от шуменското село Върбица.

   Този свещеник не оставя добро впечатление на местното население на Цар Калоян, които гледат на него като на човек с буйни нрав и характер. Заради връзките му с комитите, той често е наричан от хората горски поп. Въпреки всичко попът остава за дълги години в селото, където продължава да изпълнява съвестно своите задължения. На по-късен етап във времето той е основоположник на цял род просветени хора от местното население. Що се отнася до развитието на образовавието в града, то започва през 1863 година. Тогава е открито първото килийно училище, като то не се различава по нищо съществено от многото такива на територията на цялата страна. Построено до параклиса Св. Архангел, училището се състои от две стаи. Едната от тях е учебна, а другата е предназначена за учителя. По четене, смятане, история и география се обучават само момчета. Даскал Янко от Шумен е учителят, който е назначен да преподава за първата година на училището. Първата истинска училищна сграда от типа класно училище се строи 60 години по-късно – през 1923. През 1934 година се строи и втора подобна сграда, за да се обхванат всички деца.

    СОУ в Цар Калоян се открива през 1958 година, когато е построена и  трета сграда на училището. Така могат да се обучават и българчета и турчета от града. Цветан Максимов е назначен като първи директор на тази гимназия, а сегашните функции на тази длъжност се изпълняват от Нели Хинкова. През 1887 година пък в населеното място се открива и първото училище, което е предназначено единствено за децата от турски произход. Множеството паметници на културата съставляват по-голяма част от местните забележителности. Етнографският местен музей дава възможност на посетителите му да се насладят на типични за местния бит и култура предмети, облекла и други. Три са редовните събития, които се провеждат постоянно. Това са ежегодният панаир в периода 25 – 27 август, ежегодният турнир по борба в памет на Цветан Хаджиев и съборът на Димитровден. Академикът електроинженер Ангел Ангелов е най-видната известна личност, родена в града, както и Цвятко Цвятков, автор на първата местна история.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker